Katotohanan sa sinasabing Christmas Gift ng GSIS

18516

Katotohanan sa sinasabing Christmas Gift ng GSIS

Tanong: Hanggang kailan ang period na sakop ng Bayanihan 2 loan?

Sagot: Sa Bayanihan 1 pa lang ang GSIS ay hindi na sumingil ng amortization from March, April, May, at June,(apat na buwan). Sa mga na charge , i-rerefund namin, actually nagsimula na kaming mag-refund at 90% na ang nai-refund na namin.

Sa bayanihan 2, i-implement din namin ito, from November and December, ang maganda nito lalaki ang take home pay nila by November and December. Hindi kami sisingil ng November and December. Magbabayad sila ulit by January 2021. Ito yung Christmas Gift namin sa aming mga meyembro.

Tanong: Sino-sino ang covered sa GSIS moratorium progam?

Sagot: Lahat ng active members na walang past due at nagbabayad ng kanilang monthly premium on-time. So lahat sila pwedeng maka-avail nito.

Tanong: Paano makakapag-apply ang mga GSIS pensioners at members sa naturang moratorium?

Sagot: Wala ng apply. Sa November at December hindi na mag-aaply automatic kami na ang bahala. Hindi namin i-dededuct ang monthly amortization sa GSIS

Tanong: Kailang ulit makapagbayad ng loans ?

Sagot: Pagdating sa Enero yun parin ang babayaran. Kung magkano ang monthly mo, yun parin ang babayaran.

Related posts:

Leave a Reply