Ito ay tumutukoy sa sistema ng lipunang Indus. – 2020 | 2021

12559

Ito ay tumutukoy sa sistema ng lipunang Indus.

A. Hinduism

B. Vedic

C. Caste

D. Gupta?

Answer: The correct answer is Caste

Related posts:

Leave a Reply