Ano ang kakaibang karanasan mo na may kaugnayan sa konsepto ng wika?​ – 2020 | 2021

12913

Ano ang kakaibang karanasan mo na may kaugnayan sa konsepto ng wika?​

Answer: Sa tingin ko’y habang tumatagal, nag-iiba na ang bawat pamamaraan ng pagbikas sa wika at ang iba’y nag-iiba na rin maging ang mga spelling nito.

Related posts:

Leave a Reply