Sa anong bansa unang natutunan ang paraan ng pag-iembalsamo na tinatawag na mummification? – 2020 | 2021

13411

Sa anong bansa unang natutunan ang paraan ng pag-iembalsamo na tinatawag na mummification?

Answer: The correct answer is Egypt

Related posts:

Leave a Reply