Paano maiwasan ang maagang pagbubuntis?

16449

Paano maiwasan ang maagang pagbubuntis? brainly

Answer: Maiiwasan ito sa pamamagitan ng hindi pag gawa ng “pre marital sex” o pagpigil lalo na kung menor de edad pa ang gagawa nito.

Related posts:

Leave a Reply